Éneklés

A meditációs éneklés a nem-mozduló tudat megtartása, valamint az ének hangzásának átélése. Az ének hangzásának felfogása igazi önvalód, illetve igaz természeted megtapasztalása. A hang és te már nem különböztök: eggyé válsz a világmindenséggel. Ezért igaz természeted meglátása a világmindenség lényegének meglátása. Rendszeres énekléssel nem-mozduló középpontod egyre erősebb lesz. Erős középponttal uralhatod az érzéseidet, körülményeidet és élethelyzetedet.

Templomainkban az emberek együtt élnek és gyakorolnak. Mindenki erős véleményekkel, rokon- és ellenszenvekkel érkezik. Sokuknak a meditációs éneklés egyáltalán nem könnyű: sok a zavarodott gondolat, vonzódás és taszítás. De amikor helyesen gyakorlunk, meghalljuk saját énekhangunkat és a körülöttünk lévőkét egyaránt; tudatunk letisztul. A tiszta tudatban nincs vonzódás vagy taszítás: csak a hang. Tehát ha bárminemű ellenérzésem van a saját hangommal kapcsolatban, akkor az csak annyit jelent, hogy nem tiszta a tudatom, nem úgy hallom a hangom, ahogy az valójában szól, hanem érzelmeimmel és gondolataimmal keverve.

Ekkor további gyakorlásra van szükség, további éneklésre, míg az egyén hangja mindenség hangjává nem válik… Végül átlátjuk, hogy a meditációs éneklés elsősorban nem saját örömünket szolgálja; nem pusztán azért van, hogy kellemesen érezzük magunkat; inkább azért, hogy tisztán járhassunk az Úton. Ez pedig megtisztulni és elérni a megvilágosodást, hogy megszabadítsuk a kötöttségben élő lényeket a szenvedéstől.

Amikor énekelsz, halld meg a hangot: te és a világmindenség már egyek vagytok, a szenvedés eltűnik, megjelenik az igazi boldogság. Ezt hívjuk Nirvánának. Ha megmaradsz a Nirvánában, tudatod tiszta, mint a tér. Tiszta mint a tér – ez azt jelenti: tiszta, mint a tükör. Sárga jelenik meg, sárgát mutat. Fehér jelenik meg, fehéret mutat. A másik ember boldog: magam is boldog vagyok. A másik ember szomorú: magam is szomorú vagyok. A másik ember éhes: enni adok neki. Ezt hívjuk Nagy Szeretetnek, Nagy Együttérzésnek, Nagy Bódhiszattva Útnak. Ez egyúttal a Nagy Bölcsességet is jelenti. Ilyen az éneklő meditáció, az éneklő zen.

A hang felfogása azt jelenti, hogy minden a világmindenség hangja: madárdal, mennydörgés, kutyaugatás – minden, ami hallható. Ha nincs én-tudatod, mindent fel tudsz fogni éppen olyannak, amilyen az valójában. Ezért amikor tiszta tudattal énekelsz, a hang a mindenség hangja. Ha ragaszkodsz az énhez, akkor a hang az „én” hangja. De ha a tudatod tiszta, mint a tér, akkor akár a kutyaugatás vagy az autó dudálása is eredményezheti a megvilágosodást, mivel abban a pillanatban a hang és te eggyé váltok. Amikor a hang és te eggyé váltok, már nem hallod a hangot – te vagy a hang.

Egy híres zen mester csupán a kakas kukorékolását hallotta meg, és elérte a
megvilágosodást. Egy másik zen mester éppen az udvart söprögette, amikor seprűje hangosan egy bambusznak koppantott egy kavicsot: ő is elérte a megvilágosodást. A hang és ő maga eggyé vált. Úgyhogy a hang kérdése a zenben nagyon egyszerű. Bármilyen hang megteszi. Csupán az a fontos, hogy felfogjuk és eggyé váljunk vele megkülönböztetés nélkül, anélkül, hogy létrehoznánk az „én”-t és a „hang”-ot. A teljes átélés pillanatában, nincs gondolat, nincs megkülönböztetés, csak a hang felfogása. Ez a kritikus pont. Ezért éneklés közben fogd fel a magad és a többiek énekét, vagy csupán halld a harang vagy a moktak hangját, így vágd el a gondolkodást. Akkor a bölcsesség-tudatod erősödni fog, eléred a megvilágosodást és megszabadítasz minden kötöttségben élő lényt.

Iskolánk tradícionális énekei

MANTRÁK

A mantra egy hang, szó vagy mondat, melynek szakrális tartalma van, és
ismétlése segít a tudatnak letisztulni. A mantrákkal való meditálás nagyon
egyszerű. Eredményeként nyugodtabbak és letisztultabbak leszünk, valamint megerősödik tudatunk nem-mozduló középpontja. A mantra recitálása segít egy pontra koncentrálni és elmélyülni. A mantrák közötti alapvető különbség a hosszúságukban, az irányultságukban és szóbeli jelentésükben rejlik. Általában minél intenzívebb a gondolkodás, annál rövidebb mantrát érdemes használni.

A módszer nagyon egyszerű: a mantra recitálása közben a dualisztikus
gondolatok lassan lemorzsolódnak, a mantra tartalma és ereje lemegy a
tudattalanba, és ott szorgalmasan süt, főz, takarít. Eleinte azt vehetjük észre, hogy tudatunk egyik fele a mantrát recitálja, míg másik része serényen gondolkodik. Rendszeres gyakorlás útján ez a gyakorlat is erősödik. Ha azt vesszük észre, hogy recitálás közben csaponganak gondolataink, akkor finoman térjünk vissza a mantránkhoz anélkül, hogy ítélkeznénk gondolataink felett. A mantra recitálást borulás, ülés, séta és számos egyéb tevékenység közben is végezhetjük, valamint gyakorlatunkat erősíthetjük és tovább mélyíthetjük, ha malát (olvasófüzért) használunk a mantrázás közben.

Az általunk recitált mantrát magunk is kiválaszthatjuk, vagy tanítónktól is kaphatjuk. Ha mi választjuk ki, akkor az a választás kristálytiszta irányvétellel történjen, és hagyatkozzunk intuitív megérzésünkre. Ha mégsem vagyunk biztosak a mantrában, akkor érdemes próbálkozni több fajtával, mégpedig úgy, hogy kb. havonta cseréljük a mantrát, figyeljük meg a tudatunkra és testünkre gyakorolt hatását, majd válasszuk ki a legmegfelelőbbet. A tapasztalat azt mutatja, hogy végül mindegy, melyik mantrát választjuk, csak tartsunk ki mellette, és használjuk tiszta szívvel, a karmánk így magától eltűnik, és minden lény segítségére lehetünk.

Amikor már megvan az állandóan használt mantra, akkor a többiből alkalomszerűen, a szükséges jelentésnek és funkciónak függvényében gyakorolhatunk rövidebb-hosszabb ideig. Mindemellett azóta óva intenénk bárkit attól, hogy sok mantrát keverjen be egyszerre a tudatába, főleg úgy, hogy csak a kíváncsiság vagy a mantra-étvágy vezérli. A mentális gyomorrontást nehéz, orvosolni, de lehet – csak sokkal több hit és kitartás kell hozzá.

Az alábbiakban bemutatunk pár hasznos, gyakran használt mantrát:

– Gáté gáté párágáté, párászámgáté Bódhi szváhá
Menj, menj, juss át a túlsó partra, válj Buddhává!

– Dzsidzsang Bószál
A fogadalmak őrzőjének mantrája: Fogadom, hogy megtartom választott utamat, legyek akár testben, akár azon kívül, élet vagy halál, születés vagy távozás állapotában. Megszabadulok kötöttségeimtől és megszabadítok minden kötöttségben élőt, legyenek a hat világ bármelyikében is.

– Kvanszeum Bószál
A nagy szeretet és nagy együttérzés mantrája, mely alapvető, létfontosságú
kapcsolatot nyit lélektől lélekig, jelenségtől lényegig, egyéntől az univerzum
teljességéig.

– Namora Dana Dara Jaja Namak Arya Barogidzse Szebaraja Szabaha
Menedékvétel a Három Legértékesebb-ben, így eggyé válva a nemes
Avalókitésvara Bódhiszattva (Kvanszeum Bószál) tudatával

– Namu Amita Bul
A végtelen tér és végtelen idő, a felmérhetetlen, tiszta tudat mantrája. A Tiszta Föld megszemélyesítője, egyben őrzője Amitábha Buddha, eredeti, nem-születő tudatunk magva.

 Namu szamanda mot danam om doro doro dzsimi szábáhá
Mantra, mely megnyugtatja az tíz irány összes lényét.

 Namu Szakkámoni Bul
Sákjamuni Buddha mantrája, eredeti tudatának és fényének körünkbe hívása, a vele való eggyéválás, útjának tisztelete és követése.

 OM
Az univerzális teremtő mantra.

– Om áránám árádá
Nyitó mantra, minden akadály elhárítására és az élet kapuin való áthaladásra.

 Om ari dara szábáhá
A fenséges, eredeti tudat mantrája.

– Om bara tobija hum
A füstölő felajánlás, a dualisztikus tudat ellobbanásának mantrája.

– Om csirim
Az önvédelem mantrája.

– Om gara dzsija szabaha
A poklot megtörő mantra.

– Om máni padme hum
A hatszótagú mantra, mely megjeleníti Kvan Szeum Boszál misztikus, eredeti tudatát.

 Om nám
A formavilág megtisztításának mantrája.

 Om szábá bábá szudá szálbá dármá szábá bábá szudohám
A gondolatok, beszéd és cselekedetek megtisztításának mantrája.

– Om szálbá moccsá modzsi szádájá szábáhá
A megbánás mantrája.

– Sinmjo csánggu de dáráni námorá dáná dárá jájá…
Nagy Együttérzés Mantra, Kvanszeum Bószál eredeti tudatának kiáradása, mely az univerzum legutolsó szegletéig elhatol.

 Szuri szuri máhászuri szuszuri szábáhá.
Mantra, mely megtisztítja a beszéd által teremtett összes rossz karmát.